2019-2021. Управна тела УПИДИВ-а

од новембра 2018. до маја 2021. године

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА (УО)
 1. Милан Мића Јагодински
 2. Девић Војислав
 3. Ајдук Теодор
 4. Лукић Александар /председник/
 5. Лазић С. Ненад /заменик председника/
ЧЛАНОВИ УМЕТНИЧКОГ САВЕТА (УС)
 1. Рајчетић Здравко /председник/
 2. Ковачевић Милица
 3. Јовановић Милан
 4. Марковић Недељко
 5. Долинга Аурел
 6. Немет Чаба
САВЕТ ЗА ИЗЛАГАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (СИД)
 1. Стојановић Бероња Наташа
 2. Рамач Лидија /председница/
 3. Сатмари Лазо
НАДЗОРНИ ОДБОР
 1. Јовановић Георг
 2. Јовановић Мира
 3. Векоњ Олтвањи Ирен
СУД ЧАСТИ
 1. Ленерт Геза
 2. Лукић Иван
 3. Максимовић Милена