UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Preminuli Članovi UPIDIV-a

Arhitektura i dizajn enterijera:

 • Berbakov Milorad 
 • Kovačević Dragutin 
 • Marinčić Natko 
 • Spernjak Velimir

Dekorativno slikarstvo:

 • Ulić Dobrosav 

Dekorativna plastika, dizajn nakita: 

Foto dizajn

Grafički dizajn, vizuelne komunikacije, ilustracija, strip, karikatura: 

Pejsažna arhitektura: 

 • Sapundžić Dr Milan
 • Šikoparija Dobrila

Industrijski dizajn:

Unikatna keramika: 

 • Kostić Ljubomir
 • Kostić Sujetova Marina, 
 • Popović Marina
 • Rajčetić Vladislav 
 • Tođeraš Iren
 • Tođeraš Jožef

Konzervacija i restauracija: 

 • Nonin Dušan
 • Vandrovska Jelena

Kostimografija: 

 • Atanacković Ana
 • Badnjarević Jasna
 • Jatić Ceraj Stana
 • Mihajlović Anamarija

Dizajn tekstila:  

Savremeno odevanje:

Tapiserija

Teorija likovne – primenjene umetnosti i dizajna: 

Scenografija: