Чланарина


Износ годишње чланарине је 1.500,00 динара
сврха уплате: Уплата чланарине за 20??. годину (навести коју)
шифра плаћања: 189 (преко уплатнице) или 289 (ако се уплаћује са рачуна фирме)
Прималац: УПИДИВ, Илије Огњановића 3,Нови Сад
број рачуна: 340-1822-90
позив на број је година за коју се уплаћује чланарина.

Доказ о уплати послати на office@upidiv.org.rs

Пример уплатнице: