UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Članarina

Članarina:
Iznos godišnje članarine je 1500 din
svrha uplate: Uplata članarine za godinu (navesti koju)
šifra plaćanja: 189 (preko uplatnice) ili 289 (ako uplaćujete sa računa firme)
primalac: UPIDIV NOVI SAD
broj računa: 340-1822-90
poziv na broj je godina za koju se članarina uplaćujete,

Uplatnica-1000a