UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

FORMA

Mina Radojević za Formu 20

Mina Radojević za Formu 20

Grafička dizajnerka Mina Radojević autorka je vizuelnog identiteta FORME 20.


Forma 19

Forma 19

FORMA 19 održaće se u Muzeju Vojvodine u terminu od 01.11. – 15.11. 2006. godine. Prijave za izlaganje sa fotografijom autora i jednog dela (isključivo u elektronskom formatu, na CD-u) treba dostaviti najkasnije do 13.10.2006. na adresu: UPIDIV, 21000 Novi Sad, IIije Ognjanovića 3. tel/fax 021/524-481. Prijavu je moguće poslati e-mailom na adresu: office@upidiv.org.yu Prijava […]


Forma 18

Forma 18