UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

REPRO>SPECTIVE by ЧАБА НЕМЕТ

Изложбу Чабе Немет „REPRO>SPECTIVE“ можете погледати  од 8. до 20. фебруара 2022. године, у галерији „ФОРМА“ Илије Огњановића 3, Нови Сад.

Формално отварање изложбе је у уторак 8. фебруара 2022. у 19 часова, уз придржавање епидемиолошких мера које је прописала Владе Републике Србије.

Из каталога:

REPRO>SPECTIVE by ЧАБА НЕМЕТ

Дизајнерски рад Чабе Немета у контексту новог технолошког доба, великим делом открива синтезу хроно­ логије развоја дизајна након Другог светског рата на простору Новог Сада. То је време рекламне аген­ ције за маркетинг “Југореклам” и великих привредних клијената попут “Неопланте”, “Данубијуса”, “Новосад­ ског сајма”, “Победе” и др. То је и време великих дизајнерских послова у области културе, када се у оквиру графичког обликовања, пре свега ручно цртало, затим слагало, колажирало, снимало на репро камери, а онда опет чистило, све тако док се не постигне пуна графичка чистота, да би као круна овог процеса следила и штампарска реализација. То је било доба мануелног ликовног истраживања, када је човек имао примат над машином, али и над процесом штампе.
Мануелизам као принцип, како у изведби тако и садржају дела, Немет је усвојио крајем осамдесетих година прошлог века, већ на почетку свог професионалног рада, још док је обављао функцију техничког уредника у новосадској штампарији “Форум”. Од тог доба, Немет води један тихи дијалог са великанима новосад­ ске дизајнерске праксе и штампе попут: Јосипа Естера, Едмунда Раца, Војислава Терзића, Ференца Барата, Миодрага Мише Недељковића, Ласла Капитања, а онда и Бранислава Добановачког и Бошка Шеве. Ови мета­ форички речено – сливови, утицаји, успутни сарадници, учитељи, али пре свега колеге, формирали су код Немета један посебан препознатљив ликовни језик који је и данас у свом даљем развоју. Тај језик је јасан, директан, технички прецизан, као да је изнедрен из руку неког старог, искусног немачког литографа са почетка 20 века.

Немет не дозвољава да се у сегменту логотипа, амбалаже, каталога, илустрација, опреме за књигу и часо­ писа, али и плаката, догоди непредвиђен обликовни “преступ”, сваки сегмент је тачно испланиран и припремљен, од избалансираности боја до равнотеже елемената на графичкој плохи. При том, не дозвољавајући технологији да овлада духом ствараоца. Као против тежа овоме, условно назовимо то функционализмом, јавља се гра­ фичко обликовање за музичку индустрију, где Немет показује свој алтер его, где је све флуидно и на ивици пси­ ходелије. Јасно је да је ово један посебан свет стваралаштва, па је тако и ово тема за неку другу изложбу. Али вратимо се сегменту привреде и културе где је као круна вишедеценијског Неметовог рада постављена изложба у новосадској Галерији Форма под називом “REPRO>SPECTIVE”, на којој је представљено двадесе­ так репрезентативних изложака из различитих временских периода и области графичког дизајна. Ова изложба тако има задатак да публици покаже све оно горе што је о овом ствараоцу речено, али и у друштвеном смислу, да на један очигледан начин укаже на проблеме које дизајн има данас, не у погледу квалитета већ у погледу доступности клијената и наруџбина, јер од ових чинилаца највише и зависи даља квалитативна одрживост ове ути­ литарне делатности код нас. А за сад још увек релативно добро стојимо…


др Здравко Рајчетић,
теоретичар уметности и медија

Биографија:

Чаба Немет је рођен 1968. године у Новом Саду. Завршио је средњу школу за дизајн „Богдан Шупут” у Новом Саду, одсек графике. Члан је Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајне­ ра Војводине (УПИДИВ) од 1994. године. Био је члан Уметничког савета и надзорног одбора УПИДИВ­а. У периоду од 1988. до 2000. године радио је као технички уредник у штампарији Форум у Новом Саду, а од 2000. до 2004. године као графички дизајнер у издавачкој кући Прометеј у Новом Саду. Од 2005. године оснивач је и власник студија за графички дизајн и примењену уметност „Дизајн Студио Немет”. Бави се графичким дизајном, илустрацијом, wеб дизајном, уметничком и примењеном фотографијом и визуалном комуникацијом. Посебно место у његовом стваралаштву заузима сегмент креативног ангажовања у жанру рок музике.
Излагао је на 4 самосталне и 80 колективних изложби у земљи и иностранству. Добитник је 16 награда за своје стваралаштво из области графичког дизајна, илустрације и ликовне уметности. Радови му се налазе у јавним и приватним колекцијама у земљи и иностранству. Заступљен је у 6 енциклопедија ликовне уме­ тности, у енциклопедији града Новог Сада и у бројним књигама, студијама и публикацијама из области ликовне и примењене уметности.

Kontakt: 064/11­24­528,
e­mail: cnemet@sbb.rs
www.instagram.com/csaba_nemeth_graphic_design
www.facebook.com/design.studio.nemeth

Каталог изложбе можете погледати на ISSUU или у нашем BoxNet фолдеру.

Са отварања узложбе:

Komentari nisu dozvoljeni.