UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Дарко Бабић „Ентеријери и намештај”

Изложба радова Дарка Бабића под називом „Ентеријери и намештај“ можете погледати  од 4. до 28. марта 2021. године, у галерији „ФОРМА“ Илије Огњановића 3, Нови Сад.

Формално отварање изложбе је у четвртак 4. марта 2021. у 18 часова, из придржавање епидемиолошких мера Владе Републике Србије

Из каталога:

Ентеријери  и намештај

Дарко  Бабић, дизајнер ентеријера и намештаја, студирао је на Факултету примењених уметности и дизајна Универзитета уметности у Београду, на одсеку Дизајн ентеријера и намештаја, у периоду од 1988-1995. Стекао је звање Дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја. Био је запослен у предузећу „Шидпројект“ из Шида од 1995-1996 (1 год.) као приправник; предузећу „Ентеријер-промет“ из Петроварадина од 1997-2005 (8 год.) као руководилац пројектног бироа и предузећу „Urban workshop group“ из Ветерника од 2005-2012. (6 год.) као руководилац пројектног бироа. Од 2012. ради самостално на изради пројеката уређења ентеријера, реализацији и надзору над извођењем. Од 2018. запослен је на Академији уметности Нови Сад, на студијском програму Примењене уметности и дизајн, модул Дизајн ентеријера, као стручни сарадник. Излагао је на самосталној изложби у галерији „Сава Шумановић“ у Шиду, 1995. (са Данијелом Бабићем). Добитник је награде „Златни кључ“ Београдског сајма намештаја за дечију собу “Ђорђе”, са коаутором Светланом Јовановић, 1998. године. Члан је УПИДИВ-а од 2018. године у секцији Архитектура и ентеријер. Говори енглески језик.

У  свом професионалном раду Дарко Бабић има велики број изведених ентеријера различитих намена:  од стамбених објеката (породични станови и куће), малопродајних објеката (бутици, продавнице), ресторана и кафеа, пословних и канцеларијских простора и ординација, до објеката образовне намене (деканат, амфитеатер, лабораторије и учионице Пољопривредног факултета у Новом Саду). Истовремено, Дарко Бабић се бави и израдом пројеката намештаја. Највећу област деловања аутора чине ентеријери стамб-ених објеката, међу којима се издвајају породични стан Окука (Бачка Паланка, 2016); породични стан Грбић (Бачка Паланка, 2012); породични стан Крмпотић (Нови Сад, 2017.); породични стан Красић (Нови Сад, 2015.); породични стан Башић (Нови Сад, 2016) и породични стан Маћош, (Нови Сад, 2009). Сваки од ових станова је индивидуално решаван у складу са захтевима корисника али поседује све елементе ауторског рада који се огледа у специфичном приступу функцији, материјализацији и атмосфери изведеног ентеријера. Од минималистичких ентеријера стана Окука, Красић и Грбић до више индивидуализованог приступа код стана Крмпотић и стана Башић, са унешеним елементима иконографије поп-културе, еклектицизма и графизма, Бабић доследно примењује савремене материјале и технологије. Међу изведеним ентеријерима пословне намене истиче се Стоматолошка ординација Јелача (Нови Сад. 2015.), код кога је јасним избором боја успостављена директна асоцијацију на намену простора. У пројектованју и обликованју намештаја поштовани су специфични функционални захтеви. Као реализована целина специфичне намене издваја се пројекат ентеријера Пољопривредног факултета у Новом Саду. Том приликом реализовани су пројекти ентеријера за деканат пољопривредног факултета (2013.), амфитеатар (2014.), лабораторије и предаваонице. На примеру амфитеатра уочава се способност Дарка Бабића да реши веће просторне целине комплексне намене и усклади техничке подсистеме са просторним обликовањем. У свим пројектима Дарко Бабић показује разумевање архитектонске функције и начела организације простора, правилне диспозиције намештаја, познаванје материјала, боја и светла, којима остварује атмосферу и формира специфичну поетику простора.

Велико  професионално искуство, разноврсност задатака у којима се испољавао, познавање технологије и посвећеност детаљима техничке изведбе, као и висока ликовна култура и таленат, чине дело Дарка Бабића препознатљивим, комуникативним и савременим.

Мирослав  Шилић

Каталог изложбе можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

Са отварања изложбе:

Komentari nisu dozvoljeni.