UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Продукција УПИДИВ-а 2014-2020

Из публикације:

„Продукција УПИДИВ-а 2014-2020.” представља својевесну хронологију  излагачке делатности која се огледа кроз пратећа документа – каталоге и монографије. Оваква врста систематизације садржи више елемената. Осим оних  очекиваних – естетских, ту су видљиви и друштвени и културни утицаји који су се рефлектовали на рад Удружења и његових чланова. Поред тога, студија показује и координате према којима је организован рад Удружења, а ту пре свега мислимо на кровна документа као што су Статут и Петогодишњи план, али и на концепте рада Управног одбора, Уметничког савета и Савета за излагачку делатност. 

Овако сагледавање грађе представља и једну врсту самокритике у контексту преиспитивања сопственог постигнућа и шире гледано показује колики смо допринос дали укупној културној сцени Града Новог Сада и АП Војводине.

Период за који се уредништво овом приликом определило (2014/20.) није случајни одабир, већ представља временски распон у којем су се десили кључни догађаји за нашу организацију. То је период идејних промена у погледу схватања будуће мисије Удружења, али и време у којем смо оживели поједине излагачке манифестације, утврдили поједине облике колаборације са нама важним институцијама и сродним организацијама. Нагласимо да се већина наших изложбених активности одвијала у Галерији Форма у Новом Саду, а у мањем броју у алтернативним просторима које је УПИДИВ добио на коришћење за реализацију својих излагачких програма.    

др Здравко Рајчетић

Публикацију „Продукција УПИДИВ-а 2014-2020” у дигиталном облику можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

Komentari nisu dozvoljeni.