UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

IN MEMORIAM: Проф. БОШКО ШЕВО, графички дизајнер и педагог (1948 -2019)

Бошко Шево, графички дизајнер и педагог, преминуо је у Новом Саду у 71. години. Цењени уметник рођен је Житишту. Основну школу је завршио у Зрењанину, а 1967. године. је завршио Школу за примењену уметност у Новом Саду. Дипломирао је на Одсеку за примењену графику, Факултета примењених уметности у Београду, 1974. године.

О присуству Шеве у сфери графичког дизајна код нас, историчар уметности Владимир Митровић забележио је на страницама каталога за ретроспективну изложбу овог уметника, да оно: „превазилази лични, уметнички и дизајнерски домен” и да “временом овај уметник постаје добро читаве заједнице, као и њен дугогодишњи заштитни знак.” У истом тону Митровић даље наставља: „Студиозним промишљањем сваког задатка, детаљном разрадом и одговарајућом визуелизацијом елемената, он ствара величином мала, али упечатљива дела непролазне вредности, као својеврсну слику времена. Без обзира да ли је реч о плакату, календару, логотипу или обликовању књига и насловних страна, Шево стваралачком процесу прилази са истинским жаром, уз мисаони и уметнички набој, користећи различите метничке и ликовне медије. Његова продукција има заједнички именитељ у оригиналности облика и форми, избору типографије, употреби богатог спектра боја и превазилази утилитарни карактер решења.У својим радовима често се ослања на своје графичке листове, комбинује их са фотографијом, доцртава и досликава елементе, живо боји детаље, али их увек асоцира са задатом темом.” Као врсни познавалац традиционалних техника у графичком дизајну, Шево је врло рано прихватио нове технологије у свом раду, „што није уобичајено за наше тадашње дизајнере”, закључио је Митровић.

У домену педагошког рада, Шево је као професор, прво у Средњој уметничкој школи „Богдан Шупут“, а онда и на Академији уметности и, касније на Факултету техничких наука у Новом Саду, однеговао бројне генерације врсних графичких дизајнера, професора и стручњака у водећим штампаријама.

Додајмо овој богатој биографији да је Шево био истакнути члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ), где је својим активним друштвеним радом доприносио подизању нивоа дизајнерске струке код нас.
Већина нас ће га памтити као хуманог човек, који је дизајн употребљавао као средство у обликовању бољег света.

др Здравко Рајчетић
теоретичар уметности и медија

Komentari nisu dozvoljeni.