UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Светлане Седлан – “Икона портрет вечности”

Изложба “Икона портрет вечности” Светлане Седлан oд 16. до 28. јула 2019. године у простору Галерије Форма, Илије Огњановића 3 у Новом Саду.

Из каталога:

Икона портрет вечности

Изложба је усредсређена на посебне личности из црквене историје које су имале велики утицај на развој хришћанства и након минулих столећа једнако важе за особе од ауторитета. Радови су рађени сведено, позадином која се не намеће, док су лик и његово присуство наглашени. Форму прати одређени ритам особеног стила у иконопису, изостављајући натуралистички моменат. Унутар начела иконографског система покрет је динамички и усмерен ка посматрачу ради комуникације, сваки представљени лик је ослобођен од сентименталности и психолошког садржаја личности и не настоји да изрази осећања већ тежи да постигне утисак присутности изображеног у нашој димензији и простору. Поједностављеност облика и пластичност покрета, производи мирноћу са којом је у супротности волумен који прати лице и даје му снажан карактер. Стварање иконе као такве је истовремено уметничко и теолошко и не приказује привремену већ онотолошку естетику као посебну интерпретацију вечности.

Биографија:

Светлана Седлан рођена 29. октобра 1979. године у Новом Саду, Србија. Дипломирала на високој школи Академији Српcке Правослaвне Цркве за уметности и консервацију одсек: Иконопис у класи професора др Тодора Митровића. Учесница више групних изложби у земљи и иностранству (Шпанија, Велика Британија, Финска, Грчка, Бугарска). Члан УПИДИВ-a oд 2015. године, секција декоративно сликарство. Мастер ликовни уметник од 2016. Члан УЛУПУДС-а од 2016. године, секција примењено сликарство. У статусу самосталног уметника од 2016. године. Добитница прве грамате на интернационалном конкурсу осликавања теме Васкрсење Христово (I.A.O.) Atina. Учесница “Simposium of modern icon painting art “ Chania , Krit.

мејл: svetlana.sedlan@gmail.com

Каталог изложбе можете погледати на Issuu или у нашем BoxNet фолдеру.

Komentari nisu dozvoljeni.