UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Branimir Prosenik – “Kaligrafija”

05_24_2016_Branimir_ Prosenik-PRW_Page_01_1000px

Izložba polaznika kursa kaligrafije Branimira Prosenika od 25. maja do 5. juna 2016. god. u prostoru Galerije Forma, Ilije Ognjanovića 3 u Novom Sadu.

Iz kataloga:

Reč predavača kursa kaligrafije

Ljubaznošću Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine – UPIDIV, evo nas nakon pete godine postojanja kursa kaligrafije u Novom Sadu, u lepom prostoru,па izložbi vaših radova. Radovi su nastali u periodu od 2011. do 2016. godine i oslikavaju vaš trud i stečenu veštinu u lepom pisanju ­ kaligrafiji. Kurs kaligrafije u nastanku је ostvaren takoreći iz čiste slučajnosti – па nagovor prijatelja i poznanika mog rada. Zaživeo је skromno 2011. u okviru delatnosti Muzeja Vojvodine za građanstvo. Tokom bavljenja dizajnom i kaligrafijom kao granom primenjene umetnosti, ја sam nekako “bežao” od pedagoškog rada. Ali eto u poznijim godinama, svestan da veština kaligrafije odumire, u meni је narasla želja da kaligrafiju (mojim skromnim poznavanjem iste) пе prepustim zaboravu. Kroz ovaj protekli period ostvareno је dosta akcija а kroz nastavu početnog kursa prošlo preko osamdeset polaznika. Prva grupa polaznika imala је privilegiju da svoje radove izlaže uokviru Noći muzeja u Muzeju Vojvodine.
U 2013. godini organizovan је kurs kaligrafije u Zrenjaninskom gradskom muzeju. U 2015. godini ostvarenје kurs kaligrafije u Temerinu usaradnji sa Omladinskom organizacijom i Aktivom žena pod pokroviteljstvom АР Vojvodine. Na kraju kursa је priređena izložba u mesnoj bibioteci.
Tokom ovog perioda od pet godina, па moju žalost, dobar broj polaznika је odustajao radi ličnih razloga, ali ipak većina је uspešno završila kurs.
Osnovna nastava је tokom vremena od početnog proširena па viši kurs ра ga је završilo desetine polaznika.
Mesto održavanja nastave se menjalo od Muzeja Vojvodine preko mesnih zajednica do mog ateljea u okviru stana.
Rapidno је smanjen broj polaznika, što zbog ne interesovanja za ovu veštinu, što radi materijalne situacije zainteresovanih za kurs.
No da zanemarimo ovo! Vi koji ste se aktivno uključili u učenje i primenu stečene veštine, а ја vas smatram odabranim i zdušno pozdravljam svaki uloženi napor u vašem daljem zalaganju i kreativnom stvaralaštvu u oblasti kaligrafije.

Branimir Prosenik-Prsa
u Novom Sadu, 25. mаја 2016.

Učitelj ti može otvoriti vrata.
Ali da uđeš, moraš SAM.

Katalog možete pogledati na našoj Issuu stranici ili u našem BoxNet folderu.

Sa izložbe:

Komentari nisu dozvoljeni.