UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Međunarodni sajam umetnosti Paratissima 2015.

PARTISSIMA-2015

Međunarodni sajam umetnosti Paratissima biće održan od 12. do 14. juna u Omladinskom kulturnom centru u Skoplju, a poziv za učešće upućen je svim umetnicima, bez obzira na pol, nacionalnost, lokaciju, akademsko obrazovanje ili oblast izražavanja.

Cilj sajma Paratišima je da obezbedi otvoreni prostor za sve umetnike, nezavisno od forme izrazzavanja, u cilju stimulisanja kulturnog i umetničkog sektora.

Skopsko izdanje sajma Paratišima posvećeno je posebno promociji i podršci kreativnih industrija i nadolazećih talenata u oblasti umetnosti i kulture, ali je konkurs otvoren i za etablirane umetnike.

Konkurs je otvoren do 10. maja.

Prvo izdanje te manifestacije odrzzano je u Torinu 2004. godine.

Detalje o manifestaciji i prijavljivanju moguće je naći na sajtu Paratissima Skopje

Komentari nisu dozvoljeni.