UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

The 5th “RED MAN” International Humour Art Biennial China 2015

red-man-2015

Konkurs je otvoren za umetnike – karikaturiste, ilustratore, slikare itd. Tema konkursa su: Adam i Eva, Pirati, Koze, Ovce i slobodna tema. Svaki autor može poslati maksimalno sedam radova, ili tematskih celina, a dozvoljene su sve tehnike. Krajnji rok za predaju radova je 31. mart 2015.

Nagrade:
Zlatna nagrada (1) – $1600 + trofej + katalog
Serbrna nagrada (1) – $1000 + trofej + katalog
Bakarna nagrada (1) – $400 + trofej + katalog
Nagrada za humoristu (5) – $200 + medalja + katalog
Nagrada za odličan rad (5) – proiznanje + katalog
Autori čiji radovi budu u selekciji – katalog

Više informacija na matičnom sajtu, ili na kontakt e-mailu.

Komentari nisu dozvoljeni.