UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

25th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris – Malbork 2015

Malbork_2015

Dvadeset i peto Internacionalno bijenale modernog exlibrisa u organizaciji Malbork Castle Museum-a u Poljskoj.

Svaki učesnik može poslati maksimalno šest radova, maksimalni format motiva (duža strana) je 15 cm, a (duža strana) papira 22cm.

Nagrade:
Medalje časti, sertifikati i tri novčane nagrade
Nagrada 5000 PLN
Nagrada 4000 PLN
Nagrada 3000 PLN

Krajnji rok za predaju radova je 15. januar 2015. godine

Za više informacija pogledajte matični sajt, propozicije konkursa i prijavni list.

Komentari nisu dozvoljeni.