UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Majska izložba grafike 2014.

graficki-kolektiv

Poštovani,
Pozivamo Vas da učestvujete na konkursu za Majsku izložbu koja prati nova ostvarenja umetnika koji su svojim radom vezani ili su bili vezani za Srbiju, Beograd kao likovni centar.
Izložba se otvara u maju mesecu, traje 20 dana, a organizuje je Upravni odbor GK.
Sve grafike se žiriraju osim radova dobitnika nagrade Veliki pečat.
Na Konkurs se mogu poslati do tri grafička lista nastala u poslednje dve godine.
Na dan otvaranja izložbe, a prema odluci Žirija, dodeljuje se nagrada Veliki pečat Grafičkog kolektiva. Tročlani žiri za ovu nagradu čine istaknuti likovni umetnici i istoričari umetnosti.
Grafički kolektiv garantuje bezbednost radova od dana prijema do dana preuzimanja.
GRAFIKE SA PRIJAVAMA DOSTAVITI (lično ili poštom):
24-31. marta 2014. na adresu: Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd.

Grafički kolektiv je, usled teške finansijske situacije, prinuđen da za učesnike konkursa na ovogodišnjoj Majskoj izložbi grafike uvede novčanu participaciju u iznosu od 1.500 dinara. Uplata se vrši u Galeriji GK ili na račun Grafičkog kolektiva 355-1024535-65 (prilikom predaje/slanja radova dostaviti primerak uplatnice). Takođe molimo da dostavite i reprodukciju/e (300 dpi) priloženih radova.
Grafike koje je izabrala Selekciona komisija do završetka Majske izložbe ne mogu se povlačiti. Posle odluke Selekcione komisije autori preuzimaju radove u roku od deset dana.
Po završetku Majske izložbe grafike se takođe preuzimaju u roku od deset dana; posle tog vremena Grafički kolektiv ne odgovara za nepreuzete radove. Organizator zadržava pravo da izložbu prenese i u druge gradove, o čemu će blagovremeno obavestiti umetnike.

Umetnički savet grafičkog kolektiva

Prijavni list možete preuzeti sa web sajta Grafičkog kolektiva.

Komentari nisu dozvoljeni.