UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

KONKURS za prijem novih članova

KONKURS za prijem novih članova u 2011. godini traje od 1. februara do 1. marta 2011. godine.

TERMIN PRIJAVE NA KONKURS OD 1. februara do 14. februara 2011. od  11h do 14h svakog radnog dana,  zaključno sa 14. februarom do 14h.

Za prijavu na konkurs podneti:

  • popunjen prijavni list, sastavni deo Pravilnika
  • fotokopiju diplome
  • uplata iznosa od 4.000,oo dinara na ime konkursnih troškova
  • dve fotografije manjeg formata
  • profesionalnu biografiju (CV).

TERMIN PODNOŠENJA RADOVA NA KONKURS od 22. februara do 28. februara 2011. godine,  od  11h do 14h.

Dokumentacija i radovi se predaju u Udruženju, Ilije Ognjanovića 3, Novi Sad.

Ovde preuzmite pravilnik za prijem novih članova u 2011. godini >>

Komentari nisu dozvoljeni.