UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

FORMA 21

Tel. – 021 524 481
Fax. – 021 427 630
email- office@upidiv.org.rs
www.upidiv.org.rs

Prijave za izlaganje sa fotografijom autora i jednog dela (isključivo u elektronskom formatu, na CD-u) treba dostaviti najkasnije do 14. 03. 2011.  na adresu: UPIDIV, 21000 Novi Sad, IIije Ognjanovića 3. tel/fax 021/524-481. Prijavu je moguće poslati e-mailom na adresu: office@upidiv.org.rs

Prijava sa fotografijom autora i jednog rada dostavlja se ranije zbog blagovremenog sređivanja kataloških podataka i pripreme za štampu.

Predajom prijave, autor prihvata sve uslove iz Pravilnika i propozicija FORME 21.

Ukoliko izlagač ne dostavi UPIDIV-u popunjenu prijavu sa fotografijama u naznačenom terminu, Udruženje nije u obavezi prema autoru da reprodukuje rad u katalog izložbe.

Predaja radova će se obaviti nakon potvrde termina i mesta izlaganja.

Svaki izlagač, član UPIDIV-a ima pravo da na FORMI 21 prijavi najviše dva rada ili jednu tematsku celinu.

Na FORMI 21 predstavljaju se radovi nastali u periodu 2008.-2011. godine. Verodostojnim podatkom o datumu nastanka rada smatra se onaj koji daje autor. Svojim potpisom autor potvrđuje da je rad koji je predao njegovo autorsko delo iIi deo timskog rada (u tom slučaju naznačiti deo posla u timu).

Na izložbi FORMA 21 izlažu se radovi iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, u kategorijama koje su obuhvaćene sekcijama udruženja:

 1. Arhitektura
 2. Foto dizajn
 3. Grafički dizajn
 4. Pejsažna arhitektura
 5. Industrijski dizajn
 6. Keramika
 7. Konzervacija i restauracija
 8. Kostimografija
 9. Primenjena plastika
 10. Primenjeno slikarstvo
 11. Primenjena skulptura
 12. Savremeno odevanje
 13. Scenografija
 14. Tapiserija
 15. Dizajn Tekstil
 16. Teorija likovne, primenjene umetnosti i dizajna
 17. WEB dizajn

Selekciona komisija po prijemu prijava utvrđuje da li prispeli radovi odgovaraju propozicijama. Radovi za koje selekciona komisija utvrdi da ne zadovoljavaju propozicije, neće biti izloženi, niti objavljeni u katalogu.

Pravilnik bijenalne izložbe FORMA 21

Komentari nisu dozvoljeni.