UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Portreti arhitekata

PORTRETI ARHITEKATA, retrospektivna izložba  članova arhitektonske sekcije ULUPUDS-a, 1953-2010.

Robna kuća NAMA, knez Mihailova 5, Beograd

15. oktobar / 15. novembar, 2010. godine.

Arhitektonska sekcija ULUPUDS-a, osnovana 1953. godine, čije članstvo čine brojni srpski arhitekti, organizuje veliku, retrospektivnu izložbu sa idejom sagledavanja arhitektonske delatnosti u Srbiji i Beogradu u period 1953-2010. godine. Na 135 panoa atipičnog formata širine 70 a visine 220 cm, u ambijentu posebno osmišljene postavke, posetioci će moći, kroz retrospektivu, da sagledaju ogromno bogatstvo kreativnih umetničkih potencijala i raznovrsnih poetika graditelja koji su dali i daju veliki doprinos kulturnom ambijentu u nas.. Na prostoru od 700 kvadratnih metara biće predstavljeno 135 portreta arhitekata koji će izložiti presek svojih najznačajnijih dela i to počevši od osnivača Arhitektonske sekcije ULUPUDS-a iz daleke 1953. godine: D. Brašovan, M. Belobrk, V. Maksimović, M. Minić, do plejade najpoznatijih arhitekata koji su stvarali u periodu dugom 57 godina među kojima su preminuli velikani kao što su: I. Antić, B. Bogdanović, A. Brkić, A. Đokić, B. Pešić ili aktivni stvaraoci S. Ličina, M. Mitrović, P. Vulović, B. Petrović ili J. Pilasanović, M. Jobst, M. i D. Marušić, B. Mitrović i brojni drugi. Javnost će na izložbi moći da se upozna sa jednom dugom  tradicijom  u oblasti oblikovanja prostora od 1953. godine do danas. Upravo ovakvim pogledom na tu delatnost koja u okviru ULUPUDS-a traje već preko pola veka, stručna ali i šira javnost može da se informiše i dogradi svoj odnos prema nedovoljno istraženoj i poznatoj baštini i nasleđu, zapazi dobre tendencije kao i propuste, ali i da se novim generacijama ukaže na iskustvo iz prošlosti koja su uvek podsticajna i obavezujuća.

Tokom trajanja izložbe biće organizovani prateći programi, predavanja, prezentacije, panel diskusije o aktuelnim temama: velikanima arhitekture XX veka, članovima ULUPUDS-a, zelenoj arhitekturi-ekologiji, solarnoj arhitekturi, energetskoj efikasnosti, arhitekturi u medijima, na izložbama, arhitekturi kao potencijalu kulturne politike Srbije, domenu enterijera i dr.

Izložbu prati reprezentativna monografije na preko 300 stranica čiji je uređivački odbor ULUPUDS  a izdavač d.o.o. Vizuelno.

Generalni pokrovitelj manifestacije su Robne kuće Beograd.

Pokrovitelji su Ministarstva kulture republike Srbije, Sekretarijata za kulturu grada Beograda i opština Stari grad.

Medijski pokrovitelj RTS

Organizator izložbe ULUPUDS i Vizuelno d.o.o.

Izdavač monografije Vizuelno d.o.o.

Organizator izložbe

 • Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije ULUPUDS i magazin Enterijer

Organizacioni odbor izložbe

 • mr Vladimir Lovrić, predsednik
 • prof. Branislav Mitrović, akademik
 • dr  Mirjana Lukić
 • Milan Dimitrijević
 • Ljiljana Đurović
 • Oliver Stanković

Umetnički direktor

 • prof. Zoran Bulajić

Total grafički dizajn

 • mr Danica Marinković

Kustos izložbe

 • dr Dijana Milašinović Marić

Autor postavke izložbe

 • Milan Dimitrijević

Realizacija izložbe

 • Uros Anic
 • Borjana Šuvaković
 • Sandra Božić
 • Jovan  Topalović
 • Nenad Veličković

Informativno tehnička podrška

 • Kosana Rošulj
 • Slobodan Maldini
 • mr Marin Rajković

Prateći program izložbe

 • Dušica Jauković
 • Vladimir Todorović

Prevodilac

 • Snježana Mijatović

Lektor i korektor

 • Slobodanka Marković

Monografija

PORTRETI ARHITEKATA,

retrospektiva članova arhitektonske sekcije ULUPUDS-a, 1953-2010.

Izdavač monografije

Vizuelno d.o.o.

Za izdavača

Mladen Đurović

Uređivački odbor monografije

 • dr Dijana Milašinović Marić
 • mr Vladimir Lovrić
 • prof. Zoran Bulajić

Total grafički dizajn

 • mr Danica Marinković

Prevodilac

 • Snježana Mijatović

Lektor i korektor

 • Slobodanka Marković

PRATEĆI PROGRAM – TEME – MODERATORI

15. oktobar / 19,00 h / Svečano otvaranje

otvara : prof. Pališaški Milan, d.i.a.

počasni predsednik izložbe

19. oktobar / 18,00 h / Velikani arhitekture XX veka, članovi ULUPUDS-a

moderator: Dr Dijana Marić Milašinović, istoričar umetnosti

22. oktobar / 18,00 h / Arhitektura – mediji – izložbe

moderator: Ljiljana Djurović, urednik časopisa Enterijer

19 i 30 h       Sponzorski koktel

26. oktobar / 18,00 h / Arhitekta – slobodan umetnik? moderator: Svetislav Todorović, d.i.a.

29. oktobar / 18,00 h / Zelena arhitektura – dan 1

moderator: Mr Vladimir Lovrić, d.i.a.

30. oktobar / 17,00 h / Zelena arhitektura – dan 2

moderator: Mr Vladimir Lovrić, d.i.a.

/ 20,00 h / GREEN PARTY

02. novembar / 18,00 h / Arhitektura u okviru kulturne politike u Srbiji

moderator: Milica Radosavljević, d.i.a.

05. novembar / 18,00 h / Domen enterijera

moderator: prof. Zoran Bulajić

09. novembar / 18,00 h / Arhitektura vs dizajn, scenografija, slikarstvo

moderatori: Slavimir Stojanović, grafički dizajner

Aleksandar Denić, scenograf

Dejan Babović, d.i.a.

12. novembar / 18,00 h / Arhitektura šta sad?

moderator: Slobodan Maldini, d.i.a.

15. novembar / 18,00 h / Svečano zatvaranje

Komentari nisu dozvoljeni.