UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Mina Radojević za Formu 20

Grafička dizajnerka Mina Radojević autorka je vizuelnog identiteta FORME 20.

Komentari nisu dozvoljeni.