UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

5. bijanale likovnih i primenjenih umetnosti

СМЕДЕРЕВО 2006.

ПРАВИЛНИК И ПОСЛОВНИК

Бијенале ликовних и примењених уметности је манифестација значајних остварења у протекле две године.

Организатори Бијенала су Центар за културу Смедерево и Општина Смедерево.

Бијенале се организује сваке друге године јуна месеца.

Право пријављивања радова за излагање на Бијеналу имају сви ликовни и примењени уметници из Србије.

Сваки уметник има право да пријави до два рада из области (сликарство, вајарство, графика, цртеж, фотографија, керамика…).

Организатор ће један део аутора позвати да учествују без жирирања.

Остали приспели радови подлежу жирирању од стране Жирија који именује Центар за културу.

Аутори чија дела подлежу жирирању плаћају партиципацију у нето износу од 500,00 динара лично приликом подношења радова или на жиро рачун Центра за културу

840-180664-75, са назнаком за 5. Бијенале.

Дела приспела поштом морају имати доказ о уплати партиципације.

Награде Бијенала додељују се на дан отварања.

Изложба ће бити постављена у Галерији Центра за културу.

Радови који се пријављују морају бити опремљени (осим графика и фотографија) и да су галеријског формата (до 100х100 см).

Уз радове морају бити достављене пријаве са биографским подацима и подацима о делу.

Радови послати поштом морају стићи до 7. маја 2006. године. Радови се могу донети лично 5, 6 и 7. маја у Центар за културу Смедерево, ул. Карађорђева бр. 5-7, 11300 Смедерево, у времену од 8 до 14 сати.

Организатор штампа каталог са биографијом и једном репродукцијом дела.

Право на репродуковање дела има искључиво организатор Бијенала.

Аутори не могу повући своје радове за време трајања изложбе.

Радови који нису примљени за излагање могу се преузети до 26. маја 2006.

Потписавањем пријаве аутор прихвата све одредбе Правилника и Пословника Бијенала.

Информације:

Центар за културу Смедерево

026/224-815; 026/640-360; 026/640-363

И на сајту Центра за културу

http://www.smederevo.org.yu/

e-mail: czks@eunet.yu

Komentari nisu dozvoljeni.