UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Aleksandar Pedović kao ilustrator za decu

Ka obodu svete jednostavnosti

 

Aleksandar Pedović je likovni umetnik širokog zahvata i razgranatih interesovanja. Crvena nit njegovog stvaralaštva ipak ostaje dečja ilustracija, kao polje ne samo profesionalnog, nego i intimnog emocionalnog samoispunjenja. Ulepšavao je, nadzidavao i uobličavao veliki broj knjiga za decu, praveći od njih umetničke predmete, dostojne deteta. Za decu samo najbolje.

Njegov rad i razvoj pratile su i brojne izložbe u zemlji i inostranstvu (Španija, Slovačka, Italija, Japan). Preko i putem ilustracija knjiga za decu u svoj stvaralački habitus ugradio je toliko potreban međunarodni, kosmopolitski element.

Tešući i cizelirajući više od dve decenije svoj rukopis, Pedović je ponovo i opet, na autentičan pa dakle i verodostojan način, potvrđivao staro pravilo, koje međutim nove i nove generacije umetnika ponovo moraju da, kroz muku samospoznaje,  otkrivaju: pročišćenje, svođenje, ekstrahovanje i apstrahovanje – to je put ka predvorju savršenstva. Ka obodu svete jednostavnosti.

Pedovićeve jasno prepoznatljive knjige, jer one uvek pored piščevog nose i duboki unikatni otisak prstiju samog ilustratora, na mene ostavljaju upravo taj dojam: dojam da se tu radi o čistoći i prozračnosti zamisli, boje i linije, kojom autor prostor ilustracije jasno i precizno definiše i sinergetski uobličava. Ilustracije su to koje zrače, dišu i pulsiraju u savršenom ritmu sistole i dijastole, plime i oseke, smene dana i noći, svedočeći osim o narativnim  meandrima teksta sa kojim su u nekoj vrsti subverzivnog dosluha, i o sopstvenom, slojevitom,  bremenitom  iskustvu jednostavnosti. Samog postojanja i  umetnosti same. O iskustvu dakle, koje  samo malobrojni  osvoje za sebe.

Zoroslav Spevak

Komentari nisu dozvoljeni.