UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Uprava

UPRAVNA TELA UPIDIV-a

26. mart 2016. godine

Članovi Upravnog odbora

 1. Teodor Ajduk
 2. Vojislav Dević
 3. Milena Maksimović
 4. Milan Milić Jagodinski
 5. Zdravko Rajčetić

Članovi Umetničkog saveta

 1. Tatjana Dukić Počuč
 2. Milan Jovanović
 3. Milica Kovačević
 4. Nenad S. Lazić (predsednik US)
 5. Slavko Simin

Savet za izlagačku delatnost

 1. Sanja Lončar
 2. Lidija Ramač (predsednica SID)
 3. Nataša Stojanović Beronja

Nadzorni odbor

 1. Vladimir Mitrović
 2. Predrag Šiđanin
 3. Miroslav Šilić

Sud časti

 1. Sima Gucunski
 2. Branko Vujkov
 3. Josip Šmit