UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Unikatna keramika

Grupni naziv za sve proizvode izrađene na bazi gline, a otvrdnule pečenjem. Postoje razne vrste gline, od obične ilovače do najfinijeg kaolina. Oblikuje se modeliranjem, utiskivanjem, izvlačenjem na lončarskom kolu ili livenjem u kalupe. Prema kvalitetu gline, načinu obrade i stepenu pečenja određuje se vrsta keramike: majolika, kamenina ili porcelan.

Primena raznovrsne tehnike i tehnoloških postupaka određuje smernice savremenih umetnika keramičara koji osim utilitarnih predmeta obrađuju i keramoplastiku kao i arhitektonsku keramiku.

Na Svetskoj izložbi u Parizu 1937. godine enterijer jugoslovenskog paviljona bio je obložen panoima u majolici sa motivima nacionalne istorije i folklora koje su u Novom Sadu izradili slikar Ivan Tabaković i Karlo Baranji. Panoi su na izložbi dobili Grand Prix.

Članovi UPIDIV Sekcije za unikatnu keramiku:

 1. Adžić Aleksandar
 2. Adžić Dragoljub
 3. Bogdanov Danilo
 4. Budžarov Agneš
 5. Budžarov Konradt Maja
 6. Holo Borbala
 7. Jandrić Ivan
 8. Josimović Milorad
 9. Judin Sonja
 10. Kalmar Magdalena
 11. Kalmar Magdolna Medi
 12. Kišferenc Eva
 13. Konradt Siniša
 14. Kostić Ljubomir
 15. Kostić Sujetova Marina
 16. Kovač Đurđica
 17. Maravić Đura
 18. Matuša Svetlana
 19. Matuška Ferenc
 20. Mihaljfi Marika
 21. Mladenović Marija
 22. Mojak Aranka
 23. Mojak Dijana
 24. Musicki Olivera
 25. Nemeš Fekete Edit
 26. Nemet Ana
 27. Petrović Ljubiša
 28. Popov Ana
 29. Popović Marina
 30. Radovniković Marija
 31. Rajčetić Vladislav
 32. Rajčetić Zdravko
 33. Šinković Eržebet
 34. Tođeraš Diana
 35. Tođeraš Irena
 36. Tođeraš Jožef
 37. Veber Dragana
 38. Vekonj Lajoš