UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Pejzažna arhitektura

Dok arhitektura predstavlja izgradnju građevina sa svrhom stvaranja unutrašnjih organizovanih prostora namenjenih najrazličitijim potrebama čovekovog života i aktivnosti (stanovanje, kretanje, odmor, itd), hortikultura oplemenjuje slobodne urbane prostore.

„Pejzažna arhitektura spada u onaj deo primenjene umetnosti koji nas svakodnevno okružuje, odnoseći se na sav vizuelni svet u enterijeru i eksterijeru saopštavajući vizuelne poruke preko specifične vrste dizajna, čineći da se odvija vizuelna komunikacija na različitim nivoima različitim bojama i oblicima.”

Članova UPIDIV Sekcije za pejzažnu arhitekturu:

  1. Atanacković Jasna
  2. Kurjakov Stevanka
  3. Marinčić Olga
  4. Potkonjak Agnes
  5. Sapundžić Dr Milan
  6. Sapundžić Tatjana
  7. Šikoparija Dobrila
  8. Stojnić Nestorović Milica
  9. Tubić Uroš