UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dekorativno slikarstvo

„Dekorativno slikarstvo je likovna disciplina primenjenih umetnosti koja obuhvata likovna dela koja imaju utilitarni i dekorativni karakter, nastala potrebom oblikovanja prostora (enterijera i eksterijera) u cilju ostvarivanja sinteze umetnosti. To su zidne slike u raznim tehnikama, freske, tempere, ulja, kazeina, zgrafito, kolaž…U praksi to su: Dekorativni panoi, prostorne dekoracije, mozaik, intarzija, freske, vitraži… ” (M.S.)

Članovi sekcije UPIDIV-a za dekorativno slikarstvo:

 1. Čoporda Vukosava
 2. Ćurčić Vukmanović Maja
 3. Đorđević Dragana
 4. Jacimović Aleksandar
 5. Jovanović Georg
 6. Kovačević Milica
 7. Lukić Aleksandar
 8. Mađar Janoš
 9. Petrić Gordan
 10. Plužnikov Ana
 11. Prvanov Siniša
 12. Šaponja Miroslav
 13. Sedlan Svetlana
 14. Šoć Ratko
 15. Tobdžić Milenko Bata
 16. Ulić Dobrosav