UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dekorativna plastika, dizajn nakita

„Dekorativna plastika spada u grupu primenjenih umetnosti i dizajna koja je prisutna svuda oko nas u svakom prostoru a imaju naglašen utilitarni i dekorativni karakter kroz sintezu tradicionalnog pristupa kroz istoriju do novih slobodnih formi koje potpomognute preciznom savremenom tehnologijom koegzistiraju sa čisto likovnim.”

Članovi UPIDIV Sekcije za dekorativnu plastiku, dizajn nakita:

 1. Andrin Marina
 2. Antić Svetlana
 3. Bačanin Maja
 4. Bugar Simeon
 5. Bunjevčev Branka
 6. Dragić Drago
 7. Dudaš lajoš
 8. Ivković Dragomir
 9. Juristovski Mia
 10. Labat Jaroslav
 11. Labat Violeta
 12. Levai Đerđ
 13. Milivojević Milan Era
 14. Nađ Ladislav
 15. Panić Branka
 16. Paško Branka
 17. Paško Pavel
 18. Pejin Vesna
 19. Petrović Dušan
 20. Ris Šandol Branka
 21. Sarapka Tibor
 22. Sarvaš Šandor
 23. Šecerov Gordana
 24. Skala Geza
 25. Tomin Spomenka
 26. Vitjuk Igor