UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dekorativno slikarstvo

„Dekorativno slikarstvo je likovna disciplina primenjenih umetnosti koja obuhvata likovna dela koja imaju utilitarni i dekorativni karakter, nastala potrebom oblikovanja prostora (enterijera i eksterijera) u cilju ostvarivanja sinteze umetnosti. To su zidne slike u raznim tehnikama, freske, tempere, ulja, kazeina, zgrafito, kolaž…U praksi to su: Dekorativni panoi, prostorne dekoracije, mozaik, intarzija, freske, vitraži… ” (M.S.)

Članovi sekcije UPIDIV-a za dekorativno slikarstvo:

 1. Čoporda Vukosava*
 2. Ćurčić Vukmanović Maja*
 3. Đorđević Dragana
 4. Jacimović Aleksandar
 5. Jovanović Georg
 6. Kovačević Milica
 7. Lukić Aleksandar
 8. Mađar Janoš*
 9. Petrić Gordan*
 10. Plužnikov Ana*
 11. Prvanov Siniša
 12. Šaponja Miroslav*
 13. Sedlan Svetlana
 14. Šoć Ratko*
 15. Tobdžić Milenko Bata*
 16. Ulić Dobrosav*

 

* Neaktivni član