UPIDIV | Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine | Association of Applied Arts Artists and Designers of Vojvodina

Dekorativna plastika, dizajn nakita

„Dekorativna plastika spada u grupu primenjenih umetnosti i dizajna koja je prisutna svuda oko nas u svakom prostoru a imaju naglašen utilitarni i dekorativni karakter kroz sintezu tradicionalnog pristupa kroz istoriju do novih slobodnih formi koje potpomognute preciznom savremenom tehnologijom koegzistiraju sa čisto likovnim.”

Članovi UPIDIV Sekcije za dekorativnu plastiku, dizajn nakita:

 1. Andrin Marina*
 2. Antić Svetlana*
 3. Bačanin Maja*
 4. Bugar Simeon*
 5. Bunjevčev Branka*
 6. Dragić Drago*
 7. Dudaš Lajoš*
 8. Ivković Dragomir
 9. Juristovski Mia*
 10. Labat Jaroslav*
 11. Labat Violeta
 12. Levai Đerđ*
 13. Milivojević Milan Era
 14. Nađ Ladislav*
 15. Panić Branka
 16. Paško Branka*
 17. Paško Pavel*
 18. Pejin Vesna
 19. Petrović Dušan*
 20. Ris Šandol Branka*
 21. Sarapka Tibor*
 22. Sarvaš Šandor*
 23. Šecerov Gordana*
 24. Skala Geza*
 25. Tomin Spomenka*
 26. Vitjuk Igor

 

* Neaktivni član